KCT-H系列低压零序互感器

KCT-H系列低压零序开合互感器
产品特点
1、分割式铁芯设计,无需断开母线,安装、拆卸方便
2、产品一致性好,在低电流下也有很好的线性
  • 产品详情/PRODUCT DETAILS
KCT-H系列低压零序互感器
额定一次电流 1A 耐压强度 AC 3000V/min
额定二次电流 0.5mA 1mA 绝缘电阻 DC 500V/mΩ
精准度 0.5 1 连续发热电流 2A
工作频率 50-400Hz 工作温度 —15℃-50℃
型号规格
  参考电流 A B C D E F G
KCT-H 1025# ≤100A 155 63 105 30 148 5 28
KCT-H 1432# ≤225A 205 75 145 35 198 5 28
KCT-H 1832# ≤400A 245 75 184 35 238 5 28
KCT-H 2245# ≤630A 295 95 229 50 288 5 28
 
 
15949272323
技术支持:无锡企诚